Sociale media, een efficiënt publiciteitskanaal?

Sociale media, een efficiënt publiciteitskanaal?

Aanwezigheid op de sociale media mag dan al een must lijken, optimaal gebruik maken van de voordelen van deze kanalen vergt een uitgekiende strategie. Met onze expert hadden we het over de meerwaarde van digitale reclame via sociale media.

“Vergelijk en kies het geschikte kanaal, wellicht is dat wel de eerste tip die ik bedrijven kan meegeven”, legt EDUCAM-lesgever en socialemedia-expert Jonathan Carette uit. “Zaken als Twitter, LinkedIn, Facebook natuurlijk, maar ook andere, bedienen vaak andere doelgroepen. LinkedIn zal eerder gebruikt worden voor B2B-relaties, terwijl Facebook eerder het kanaal is om de particulier te bereiken. Er moet ook vastgesteld worden dat het gebruik van LinkedIn beduidend duurder zal uitvallen dan Facebook.”

Potentiële klanten viseren

“Laten we even stilstaan bij de waarom-vraag van digitale publiciteit”, vervolgt Jonathan Carette. “Aanwezigheid volstaat vaak niet, een direct gevolg van hoe Facebook functioneert. Neem nu het herkenbare voorbeeld van een garage, voorzien van een Facebook-pagina met een duizendtal likes. Verander je iets op je pagina, dan zullen maar weinig mensen dit automatisch op hun tijdlijn te zien krijgen. Met een dergelijk aantal likes, zo wijst onderzoek uit, zal dat slechts 2% van je publiek zijn. Te weinig dus. Door echter Facebook voor proactieve publiciteit te gebruiken, tekent een heel ander plaatje zich af. Je zal niet al je volgers bereiken, maar je kan daarbuiten ook een uitgekiend en precies afgebakend publiek viseren. Zeker voor een plaatselijk verankerd bedrijf kan dit erg handig zijn. Je kan als het ware mensen uit een gegeven regio of gebied bereiken. Of je kan je campagne afstemmen op mensen van éénzelfde geslacht of van een specifieke leeftijdscategorie.”

Budgettaire mogelijkheden

En dan de financiële kant. “Over welk reclamebudget beschik je, is dat de hamvraag. Het leuke aan Facebook is dat je met een minimum van 5 euro per dag lokaal al iets gedaan krijgt. Door dit wat op te trekken tot zo’n 15 euro liggen om en bij de 3 à 4.000 mensen binnen bereik. Het effect van een campagne is ook meetbaar, wat moeilijker is bij 'klassieke' publiciteit. Maar er zit ook een keerzijde aan: opvolging is onontbeerlijk, met een one shot kom je er niet.”

“We onthouden dat Facebook ideaal is voor B2C-contacten, LinkedIn B2B gericht is en reclame via Facebook goedkoper uitvalt dan via LinkedIn. Maar wat doe je met de andere kanalen? Er zijn natuurlijk Twitter of, erg populair bij jongeren, Snapchat en Instagram”, zegt Carette. “Al deze kanalen kunnen nuttig zijn, gewoon om te tonen dat je er staat en actief bent. Maar veel meer kan je via die weg niet echt realiseren hoor. De focus leggen op Facebook en LinkedIn, is dat mijn advies.”

Zin om verder in de digitale aanpak te gaan en concrete resultaten te boeken?

Ontdek "Digital Auto Retail", een vormingsprogramma van EDUCAM dat speciaal voor de mobiliteitssector ontwikkeld is: www.digitalautoretail.be.